De Noorderschool is een Kanjerschool. 

Dat betekent, dat wij volgens de principes van de Kanjertraining (methode voor sociaal-emotionele vorming) met elkaar omgaan en ons gedragen, maar ook dat alle leerkrachten gediplomeerd Kanjertrainer zijn. 

Bij Kanjertraining handelen we volgens de volgende principes:
we vertrouwen elkaar
we helpen elkaar
niemand speelt de baas
we lachen niemand uit
niemand doet zielig

Er wordt gewerkt met petjes, die symbool staan voor gedrag, de zwarte voor gedrag dat negatief is, de rode voor meeloop en na-aapgedrag, de gele voor angstig, vlucht- en klaaggedrag en de witte die bestemd is voor de kanjer. De kinderen leren zo feilloos onderscheid maken. In de training wordt de kinderen zelfvertrouwen gegeven, als groep doen ze verschillende spelletjes, waarbij vertrouwen in elkaar en in jezelf de rode draad zijn.
Het negatieve gedrag wordt niet verzwegen maar wel duidelijk afgewezen.

(met dank aan Klaas van der Veen)

In de Overijsselsche couranten van 5-9-1815 en 7-3-1815 worden voor beide scholen  in Giethoorn nieuwe onderwijzers gevraagd. De onderwijzer van de Noorderschool was naast zijn gewone werk ook koster en voorzanger. Dit leverde extra verdiensten op (emolumenten). Het salaris was dan ook veel beter dan dat van de collega van de Zuiderschool. En wat te denken van de vrije woning met tuin er bij!

In die tijd stond de Noorderschool in de bocht van de Kerkweg en de Beulakerweg. Zie ook de luchtfoto hieronder. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd het huidige gebouw aan de Wilgen gezet.

Om aan de voortdurende behoefte aan meer ruimte te voldoen werden er keer op keer verbouwingen uitgevoerd. Een kleuterklas er bij, een speellokaal, een directiekamer, een IB-ruimte enz. Het laatste wapenfeit is het noodgebouw voor de gymlessen van de kleuters, jan. 2012.

En ooit, als de plannen doorgaan, komt er misschien wel een brede school voor alle kinderen in Giethoorn samen.

Over de school op deze foto is een discussie ontstaan. Is het de Noorder- of de Zuiderschool in vroeger jaren? Voor beide opties is wat te zeggen. Wie kan hier helderheid over verschaffen?