Info Tussenschoolse Opvang

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er tussen de middag gelegenheid om uw kinderen te laten overblijven. Dit gebeurt onder enthousiaste begeleiding van een aantal overblijfkrachten. Wij werken bij de overblijf met een digitaal systeem dit houdt in dat u een inlogcode nodig heeft. U kunt een inlogcode aanvragen bij de coördinator van de T.S.O. Met de inlogcode kunt u de kinderen invoeren in het systeem dit kan tot half 10 op de zelfde dag ook heeft u de mogelijkheid om uw kind uit het systeem te halen in geval van ziekte of iets dergelijks, dit kan dan ook tot half 10 op de zelfde dag.

Digitale strippen                                                                                                

Om over te kunnen blijven heeft u ook digitale strippen nodig. Deze kunt u aanschaffen door overmaken van  €15,00 per 10 strippen of een veelvoud hiervan.                                                                                   

Op rek. nr. NL20 RABO 0143 5692 01 t.n.v. O.B.S. De Noorderschool.

Onder vermelding van de naam van het kind(eren).                      

Als er strippen zijn aangeschaft kunt u dit na verwerking zien op uw inlogscherm. Is het strippensaldo niet meer toereikend dan krijgt u daar automatisch een melding van via de mail. Inloggen kunt u via het boterhammetje op de site van de Noorderschool.

Contact

Coördinator en overblijfkracht

Lida Schaap 0521-361586 /06-13216789

Overblijfkrachten                                  

Joke de Jong

Gerda Veen

Ingrid Strijker                                                                                              

Bianca Wever                                                                                                

Tineke Boes      

 

Invalkracht    

Jeanet Piest  

Buitenschoolse opvang

Voor informatie over buiten schoolse opvang verwijzen wij u graag naar de volgende website www.kinderopvangopkop.nl