Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden, bestaande uit drie ouders en drie leerkrachten.

De leden van de MR:
Namens de ouders:
Dagmar Terlingen (voorzitter)
Robert Bosma (secretaris)
Annemieke van der Zalm

Namens de leerkrachten:
Adviserend lid: directeur
Annet Kok
Olda Kuiper
Yvette de Wijs

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht met betrekking tot verschillende onderwerpen.

Adviesrecht wil zeggen dat de directie het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen – wel dat er serieus op moet worden gereageerd.

Instemmingsrecht gaat een stap verder, in dat geval kan de directie zonder instemming van de MR geen besluit nemen.

Door het initiatiefrecht mag de MR zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat de directie te weinig beleid maakt op een bepaald gebied.

Welk recht wanneer geldt, is geregeld in de WMS, de Wet Medezeggenschap op scholen.

De onderwerpen die met de MR besproken worden betreffen zgn. “schoolse aangelegenheden”, dus zaken die alleen voor onze school gelden.

(voorbeelden: nieuwbouw, klassenindeling, schoolplan/nieuwe onderwijsmethodes, schoolgids, zorgplan).

 

Naast de MR van onze school, is er ook een gemeenschappelijke MR (de GMR).
De GMR is het medezeggenschapsorgaan voor het gehele openbare basisonderwijs inSteenwijkerland en Zwartewaterland, dat valt onder het bestuur van de St. Openbaar Basisonderwijs Steenwijkerland en Zwartwaterland; de Stichting op Kop. Hier worden bovenschoolse zaken behandeld. Besluiten die hier worden genomen gelden voor alle openbare scholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland.